SONOVNIK NA MAKEDONSKI

Одбрана

Прв македонски форум за безбедност и геополитика

одбрана, прв, воен, форум, odbrana, #makedonski, voen, forum, bezbednost, geopolitika

Topics linked your research : SONOVNIK NA MAKEDONSKI

ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНСКИ ФАРАОН

Вавилонците и Персијците ја освојувале земјата Кенан која Хебрејците ја именуваат Изреал. Хебрејските племиња Манаси (Manesseh ) и Ден ги здружуваат силите и стануваат Македонци а потоа мигрираат на Балкан (Македонија) неколку

БОМБАТА

reiter напиша:еве и линк во живо..ГОТОВ Е... Линкот не работи. Зошто ли не ми е чудно? А некако и ми е познато.

Search for a forum in the directory